одликување

Претседателот на Република Северна Македонија, Стево Пендаровски на 28.7.2023 година донесе... 

Грб НА

По неколкумесечна работа, ви го претставувам грбот на Депутатска ложа Сонце. Блазон По стропило... 

Грб НА

По повод одржувањето на јубилејниот 50-ти светски конгрес на вински братства во Скопје, македонскиот... 

Реконструкција НА

Најстариот хералдички или вексилолошки запис во врска со Македонија кој до сега ни е познат... 

Грб НА

По речиси три месеци работа, ви го претставувам мојот емблазон на грбот на г. Дарко Блажевски,... 

Грб НА

Mојот личен грб! Во декември 2014 година конечно ја реализирав својата долгогодишна желба... 

Грб НА

На 27-та седница на Советот на Општина Охрид, одржана на 22.8.2014 година, беше донесена одлука... 

Грб НА

На 17-тата седница на Советот на Општина Ново Село, одржана на 28.5.2014 година, беше донесена...