5.12.2019

На 5 декември 2014 година на седница на Владата на Република Македонија беше усвоен нацрт-закон за нов државен грб кој е хералдички и базиран... 

Хералдика
6.9.2019

Претседателот на Република Северна Македонија, Стево Пендаровски ги одликуваше припадниците на Територијалната противпожарна бригада... 

Фалеристика
18.8.2019

Претседателот на Република Северна Македонија, Стево Пендаровски ги одликуваше свадронот на транспортни хеликоптери на Армијата на... 

Фалеристика
15.6.2019

Знамето на Kралството Данска, познато и како „Данеброг“, денеска ја прославува својата 800-та годишнина.  Според легендата, на 15 јуни... 

Вексилологија
12.5.2019

Грбот на претседателот на Република Северна Македонија е усвоен на 2 декември 2009 година, на иницијатива на четвртиот претседател, д-р... 

Хералдика
7.5.2019

Грбот на Папата Франциск е син штит на кој се претставени: златно сонце во раскош со 32 зраци на кое е испишан црвен христограм „IHS“ крунисан... 

Хералдика
20.3.2019

Претседателот на Република Северна Македонија, д-р Ѓорге Иванов ги одликуваше професорите Акан Сувер и Исмаил Серагелдин со Медал за... 

Фалеристика
19.3.2019

Претседателот на Република Северна Македонија, д-р Ѓорге Иванов ги одликуваше истакнатите научни работници, лингвисти и македонисти... 

Фалеристика
12.3.2019

Претседателот на Република Северна Македонија, д-р Ѓорге Иванов ги одликуваше истакнатите научни работници, лингвисти и македонисти... 

Фалеристика
1.3.2019

Претседателот на Република Северна Македонија, д-р Ѓорге Иванов ги одликуваше професионалните војници на Армијата на Република Северна... 

Фалеристика
6.2.2019

Знамето на Северноатлантската алијанса се состои од темносино поле на кое во бела боја е претставен амблемот на алијансата, кој претставува... 

Вексилологија
4.2.2019

Претседателот на Република Македонија, д-р Ѓорге Иванов го одликуваше Мустафа Сани Шенер, главен извршен директор и претседател на... 

Фалеристика