15.6.2019

Знамето на Kралството Данска, познато и како „Данеброг“, денеска ја прославува својата 800-та годишнина.  Според легендата, на 15 јуни... 

Вексилологија
12.5.2019

Грбот на претседателот на Република Северна Македонија е усвоен на 2 декември 2009 година, на иницијатива на четвртиот претседател, д-р... 

Хералдика
7.5.2019

Грбот на Папата Франциск е син штит на кој се претставени: златно сонце во раскош со 32 зраци на кое е испишан црвен христограм „IHS“ крунисан... 

Хералдика
20.3.2019

Претседателот на Република Северна Македонија, д-р Ѓорге Иванов ги одликуваше професорите Акан Сувер и Исмаил Серагелдин со Медал за... 

Фалеристика
19.3.2019

Претседателот на Република Северна Македонија, д-р Ѓорге Иванов ги одликуваше истакнатите научни работници, лингвисти и македонисти... 

Фалеристика
12.3.2019

Претседателот на Република Северна Македонија, д-р Ѓорге Иванов ги одликуваше истакнатите научни работници, лингвисти и македонисти... 

Фалеристика
1.3.2019

Претседателот на Република Северна Македонија, д-р Ѓорге Иванов ги одликуваше професионалните војници на Армијата на Република Северна... 

Фалеристика
6.2.2019

Знамето на Северноатлантската алијанса се состои од темносино поле на кое во бела боја е претставен амблемот на алијансата, кој претставува... 

Вексилологија
4.2.2019

Претседателот на Република Македонија, д-р Ѓорге Иванов го одликуваше Мустафа Сани Шенер, главен извршен директор и претседател на... 

Фалеристика
23.12.2018

Веб-страницата со најголемата архива на територијални грбови од светот, Heraldry of the World издвои 6 од македонските општински грбови. Меѓу... 

Хералдика
24.10.2018

Знамето на Обединетите нации се состои од официјалниот амблем на организацијата во бела боја поставен централно на светлосина позадина.... 

Вексилологија
11.9.2018

Претседателот на Република Македонија, д-р Ѓорге Иванов го одликуваше проф. Јован Павлевски со Медал за заслуги за Македонија. Професорот... 

Фалеристика