Дарко Блажевски

лична хералдика

По речиси три месеци работа, ви го претставувам мојот емблазон на грбот на г. Дарко Блажевски, машински инженер од Скопје.

Блазон

Сино, два огнени сребрени меча со златни дршки во појас контра, од зелено подножје златен аквадукт.

Челенка
Златен полукоњ.

Мантија
Сино поставено златно.

Мото
UBI CONCORDIA IBI VICTORIA

Блазон
Јован Јоновски

Емблазон
Коста Стаматовски

МАЛ ГРБ
СРЕДЕН ГРБ