ВИДЕО: Припишаните грбови на Александар III Македонски. Сознанија и предизвици

Хералдика

Во своето предавање за одбележување на 10 Јуни – Меѓународниот ден на хералдиката, Иван Нацевски ги претстави новите сознанија за припишаните грбови на Александар III Македонски во европските средновековни литературни извори и нивните хералдички карактеристики и специфики.

Погледнете ја снимката од предавањето: