„Mакедонски хералд“ број 10

Вести

Македонското хералдичко здружение на својата веб страница го објави 10-от број на „Македонски хералд“. Во него можете да прочитате за блазонот на припишаните грбови на Александар III Македонски, за сонцето во општинската хералдика во Република Македонија, како и за историјата на ознаките на ФК „Вардар“.

Македонски хералд

МАКЕДОНСКИ ХЕРАЛД 10