Одбележување на 10 Јуни – Меѓународниот ден на хералдиката

Вести

Македонското хералдичко здружение, по повод 10 Јуни – Меѓународниот ден на хералдиката ги организира следниве предавања:


Иван Нацевски
ПРИПИШАНИТЕ ГРБОВИ НА АЛЕКСАНДАР III МАКЕДОНСКИ.
СОЗНАНИЈА И ПРЕДИЗВИЦИ


Јован Јоновски
МАКЕДОНСКАТА ХЕРАЛДИЧКА МИСЛА ВО СВЕТЛОСТ НА
МЕЃУНАРОДНИОТ ДЕН НА ХЕРАЛДИКАТА

Предавањата ќе се одржат на 9 јуни 2017 година, во „Метаноја литературно кафе“
(Максим Горки 19), со почеток во 19.00 часот.

Како дел од програмата за одбележување на Меѓународниот ден на хералдиката предвидена е и посета на споменикот на Христофор Жефарович на Кеј Димитар Влахов.