Горан Стефановски, Зафир Хаџиманов, Ремзи Несими и Живко Мукаетов одлукувани со Орден за заслуги за Македонија

Фалеристика

Претседателот на Република Северна Македонија, Стево Пендаровски ги одликуваше Горан Стефановски, Зафир Хаџиманов, Ремзи Несими и Живко Мукаетов со Орден за заслуги за Македонија.

Горан Стефановски се одликува постхумно за исклучителен и неповторлив придонес во континуитетот и во осoвременувањето на книжевното културно наследство.

Зафир Хаџиманов се одликува постхумно за огромниот придонес во специфичниот полижанровски развој во сферата на уметничкото творештво.

Ремзи Несими се одликува постхумно за неговиот траен придонес во филолошките науки и албанологијата во Република Северна Македонија и во светот воопшто.

Живко Мукаетов се одликува за професионалните стандарди во фармацевтската индустрија и за неговата филантропска култура и општествена одговорност.

Орденот за заслуги за Македонија се доделува на сите оние кои со својот ангажман придонеле и направиле врвни остварувања во сите домени на општествениот живот на земјата.