Грбовите на Охрид и Ново Село издвоени на Heraldry of the World

Хералдика

Веб-страницата со најголемата архива на територијални грбови од светот, Heraldry of the World издвои 6 од македонските општински грбови. Меѓу нив се најдоа грбовите на Општина Охрид и Општина Ново Село, кои ги изработив во 2014 година.

Recent Macedonian municipal heraldry.

Posted by Heraldry of the World on Saturday, December 22, 2018