За мене

Се занимавам со хералдика и вексилологија повеќе од 10 години. Особено сум активен како хералдички уметник.

Речиси 25 години работам како графички и веб дизајнер, со особена љубов и успех во полето на дизајн на идентитет.

Автор сум на грбовите на општините Охрид и Ново Село, на бројни лични, семејни и организациски грбови, како и на веб-страницата посветена на знамето на Република Северна Македонија – www.zname.mk