Гостување во „Неделен магазин“ на МРТ1 за знамето на Република Северна Македонија

Вексилологија

Непосредно пред 30-годишнината од независноста, на 5.9.2021 година со Каролина Петковска во емисијата „Неделен магазин“ на МРТ1 зборувавме за знамето на Република Северна Македонија, за односот на граѓаните кон него, како и за веб-страницата посветена на знамето – www.zname.mk.