Драмскиот театар Скопје одликуван со Орден за заслуги за Македонија

Фалеристика

Претседателот на Република Македонија, д-р Ѓорге Иванов го одликуваше Драмскиот театар Скопје со Орден за заслуги за Македонија.

Театарот се одликува по повод 70 години од неговото основање, а особено за успешното презентирање, промовирање и негување на македонското и светското драмско творештво, со што даде исклучителен придонес за збогатувањето на македонската култура и за афирмацијата на Република Македонија во светот.

Орденот за заслуги за Македонија се доделува на сите оние кои со својот ангажман придонеле и направиле врвни остварувања во сите домени на општествениот живот на земјата.

Драмски театар Скопје одликуван со Орден за заслуги за Македонија

Драмски театар Скопје одликуван со Орден за заслуги за Македонија

Драмски театар Скопје одликуван со Орден за заслуги за Македонија

Драмски театар Скопје одликуван со Орден за заслуги за Македонија