Одделот за гранични работи и Единицата за обука одликувани со Орден за воени заслуги

Фалеристика

Претседателот на Република Македонија, д-р Ѓорге Иванов ги одликуваше Одделот за гранични работи и миграции и Единицата за обука и поддршка на Министерството за внатрешни работи со Орден за воени заслуги.

Одделот и единицата се одликувани за особени заслуги и за исклучителен придонес во зачувувањето на суверенитетот, независноста и територијалниот интегритет на Република Македонија, како и за зацврстувањето на националната безбедност и сигурноста на македонските граѓани.

Орденот за воени заслуги се доделува на припадниците на безбедносните сили на Република Македонија за успесите кои ги постигнуваат на тоа поле.

Одделот за гранични работи и миграции и Единицата за обука и поддршка на Министерството за внатрешни работи одликувани со Орден за воени заслуги

Одделот за гранични работи и миграции и Единицата за обука и поддршка на Министерството за внатрешни работи одликувани со Орден за воени заслуги

Одделот за гранични работи и миграции и Единицата за обука и поддршка на Министерството за внатрешни работи одликувани со Орден за воени заслуги

Одделот за гранични работи и миграции и Единицата за обука и поддршка на Министерството за внатрешни работи одликувани со Орден за воени заслуги

Одделот за гранични работи и миграции и Единицата за обука и поддршка на Министерството за внатрешни работи одликувани со Орден за воени заслуги